روش بریدن و پاک کردن مرغ کامل

کد مطلب 5596 1399-08-03 15:36
زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه

کدبانو/ اگر مرغ کاملی خریداری کردید، نگران خرد کردن آن نباشید. آن را به منزل آورده و مراحل زیر را برای خرد کردن آن دنبال کنیدکدبانو/ اگر مرغ کاملی خریداری کردید، نگران خرد کردن آن نباشید. آن را به منزل آورده و مراحل زیر را برای خرد کردن آن دنبال کنید.

چه چیزهایی لازم داریم؟
• مرغ کامل
• تخته برش
• چاقوی تیز

1. قبل از شروع به خرد کردن مرغ، داخل و خارج آن را با آب سرد بشویید.
2. مرغ را مانند تصویر، روی تخته برش قرار دهید طوری که پشت مرغ روی تخته قرار بگیرد و سینه آن به سمت بالا باشد.
3. گردن مرغ را جدا کرده و داخل مرغ را تخلیه کنید. اینها را برای موارد استفاده دیگر مانند سوپ و غیره نگه دارید.
4. تکه بزرگ چربی که اصطلاحا دم مرغ است را جدا کنید.

5. محل اتصال ران مرغ را با چاقو برش بزنید.

6. بدن مرغ را در یک دست خود نگه داشته و با دست دیگر ران مرغ را به سمت بالا و پایین پیچ و تاب دهید تا ران از محل خود جابجا شود.

7. با چاقو ران مرغ را جدا کنید.

8. ران مرغ را در یک دست گرفته، پا را نیز در دست دیگر و دو طرف را به سمت پایین حرکت دهید تا از وسط بشکند.

9. با چاقو ران و پای مرغ را از محل شکستگی برش دهید. همین عمل را برای ران دیگر تکرار کنید.

10. بدن مرغ را برعکس کنید تا پشت آن به سمت رو قرار بگیرد.


11. محل اتصال بال مرغ را از سینه پیدا کرده و برش دهید. بال دیگر را نیز جدا کنید.

12. چاقو را داخل شکم مرغ قرار دهید.

13. شروع به بریدن از پایین به سمت گردن مرغ کنید.

14. از قسمت نازک به سمت مفصل شانه مرغ به طرف خارج برش بزنید.

15. به موازات ستون فقرات، استخوان های قفسه سینه را برش دهید.

16. طرف دیگر مرغ را نیز به همین روش با چاقو برش بزنید.

17. حال که دو طرف مرغ جدا شده است، پشت مرغ را به سمت بالا خم کرده و جدا کنید. به این ترتیب پشت مرغ از سینه جدا می شود.

18. سینه مرغ را از درازا از وسط جناغ سینه به دو نیم کنید.
19. تکه های مرغ برای دستور غذایی شما آماده است.

20. به این ترتیب مرغ به 9 تکه قسمت شده است.این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :