1401\05\22 15:03:02


آمادگی ایران برای ادامه تحصیل دانشجویان روس در کشور. افزایش تعداد دانشجویان ایرانی در روسیه

معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در نشست با نماینده سازمان همکاری روسیه در ایران گفت: ما در سازمان امور دانشجویان تمایل به تبادل دانشجو میان دو کشور داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، نشست نماینده سازمان همکاری روسیه در ایران و هیئت همراه با محمد جواد سلمانپور معاونت بورس و امور دانشجویان خارج، محمد محمدی مسعودی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان و جعفر رازقی مدیر کل امور دانشجویان بین الملل صبح امروز در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست دکتر سلمانپور گفت: ما مایل هستیم تا دانشجویان کشور روسیه در دانشگاه‌های ایرانی به ادامه تحصیل بپردازند. مسلماً زبان علم یکی از زبان‌های مشترک برای نزدیکی دو کشور و توسعه همکاری‌ها است. معاونت بورس و امور دانشجویان خارج، تصریح کرد: ما در سازمان امور دانشجویان تمایل به تبادل دانشجو میان دو کشور داریم و امیدوار هستیم این نشست به افزایش این تبادل میان دو کشورکمک کند.

نماینده سازمان همکاری روسیه در ایران نیز در این نشست ضمن تشکر از سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: تعداد دانشجویان ایرانی بورسیه در روسیه ۳۰۰ نفر است و ما می‌توانیم این تعداد را افزایش دهیم. وی ادامه داد: هدف سازمان ما انتخاب دانشجویان ایرانی برای بورسیه شدن در دانشگاه‌های روسیه و برگزاری رویدادها و المپیادها است. نماینده سازمان همکاری روسیه در ایران افزود: ما تمایل به همکاری با کشور ایران در تبادل دانشجو هستیم همچنین ما تمایل داریم در کشور ایران زبان روسی و در کشور روسیه زبان فارسی تدریس شود.

در ادامه جعفر رازقی مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل، به معرفی اداره کل دانشجویان ایرانی پرداخت و گفت: از حدود ۱۱۷ کشور در جمهوری اسلامی دانشجو وجود دارد. وی با اشاره به روابط بسیار خوب میان روسیه و ایران، بر لزوم افزایش تبادلات علمی و دانشجویی میان دو کشور تاکید کرد. رازقی در ادامه، از عدم آگاهی دانشجویان روس نسبت به فضای علمی دانشگاه‌های ایران صحبت به میان آورد و افزود: معرفی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی در روسیه در راستای افزایش تعداد دانشجویان روس در ایران ضروری و لازم است و از طرف مقابل درخواست کرد که در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشند.

وی همچنین ضمن استقبال از افزایش دو جانبه تعداد دانشجویان، از مؤسسات جذب سخن به میان آورد که به صورت قانونی از کشورهای مختلف دانشجو جذب می‌کنند و از طرف روس برای ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌های بیشتر فعالیت این مؤسسات در روسیه درخواست کرد. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر عمده دانشجویان روس شاغل به تحصیل در ایران به صورت غیر بورسیه و عمدتاً در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی و غیره تحصیل می‌کنند و جمهوری اسلامی از افزایش رشته‌ها استقبال می‌کند. در ادامه این مراسم همچنین دکتر محمد محمدی مسعودی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان با اشاره به بورس‌های کوتاه مدت دانشجویان دکتری «فرصت‌های تحقیقاتی» در خارج از کشور و پیشنهاد بورس مشترک با دانشگاه‌های روسیه را مطرح کرد.

همچنین با توجه به تجارت اداره کل بورس در امور بورس‌های دولت‌های خارجی خواهان همکاری جدی، دقیق و هدفمند بین سازمان همکاری روسیه و اداره کل بورس در موضوع بورسیه دولت روسیه به دانشجویان ایرانی شد. .


بازنشر از : مهر

سازمان امور دانشجویان

جمهوری اسلامی

وزارت علوم

محمد محمدی