1401\05\22 15:03:03


نحوه اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات از مهرماه تغییر می کند

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: طرح دانشگاه عاری از دخانیات به شکل جدیدی از مهرماه سال جاری در دانشگاه ها اجرا می شود.

ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای «طرح دانشگاه عاری از دخانیات» گفت: نام طرح دانشگاه عاری از دخانیات، طرح بدیعی بود که از سال‌های پیش آغاز شده ولی به درستی اجرا نشده بود.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان اموردانشجویان ادامه داد: گردهمایی بیش از ۱۱۰ کارشناس مشاوره دانشگاه‌ برای اولین بار در اوایل شهریورماه برگزار می‌شود در این گردهمایی، نحوه اجرا و پیگیری طرح بدیع یا همان طرح «دانشگاه عاری از دخانیات» و چند طرح دیگر را به صورت کامل آموزش می‌دهیم تا زمانی که همکاران ما به مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها بازگشتند، از مهرماه این طرح را نیز اجرایی کنند. به گزارش مهر، برنامه جامع دانشگاه عاری از دخانیات شامل خلق محیط هنجار عاری از مصرف مواد دخانی، محدود کردن فروش، تبلیغ و ترویج مصرف مواد دخانی، تدوین، اجرا و ارتقای قوانین و خط مشی مربوط به دخانیات، آموزش دانشجویان درباره پیشگیری از مصرف مواد دخانی و ارائه برنامه ترک سیگار که برای دانشجویان طراحی شده باشد، است. سال گذشته قرار بود برای کاهش مضرات و ترک استعمال سیگار و قلیان توسط دانشجویان چند خط تلفنی ترک سیگار و قلیان در دانشگاه‌ها راه اندازی شود.

همچنین قرار بود کارشناسان در این زمینه آموزش داده شده و چند مرکز مشاوره دانشگاهی کشور این کار را به صورت پایلوت آغاز کنند.. .


بازنشر از : مهر

ابراهیم نعیمی

دانشگاه ها

استعمال دخانیات

سازمان امور دانشجو