1401\05\22 16:48:03


آزادی ۴۷۱ زندانی در خراسان رضوی از ابتدای امسال

مشهد ـ مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: با تلاش مددکاران اجتماعی از ابتدای امسال تاکنون، ۴۷۱ نفر از زندانیان استان از زندان آزاد شدند.

سعید سرباز جانفدا اظهار کرد: اقدامات فنی مددکاری در زندان‌ها برای اخذ رضایت شکات و برقراری صلح و سازش بین طرفین یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی افزود: این کارگشایی بیشتر برای آزادی زندانیانی صورت می‌گیرد که ذاتاً مجرم نبوده و تحت شرایط اقتصادی خاص محکوم به تحمل حبس شده اند. مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی ادامه داد: مددکاران زندان‌های استان با درک اهمیت این موضوع، با اقدامات مؤثر و ارتباط با طرفین دعاوی، از ابتدای امسال موفق به اخذ رضایت قطعی در ۴۷۱ پرونده شده اند که منجر به آزادی این تعداد محکوم از زندان‌های مختلف خراسان رضوی شده است.. .


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

مشهد

آزادی زندانیان