1401\05\22 21:19:02


انتقادهای خبرگزاری مهر خراسان شمالی سازنده است

بجنورد- شهردار بجنورد با تاکید بر اینکه نقد و تخریب مرز باریکی دارد، گفت: نقدهای خبرگزاری مهر کمک رسان و سازنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حمیدی در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، اظهار کرد: از عملیات‌های خبرگزاری مهر در حوزه اطلاع رسانی تشکر می‌کنیم. شهردار بجنورد ادامه داد: خبرنگاری شغلی حساس و پرخطر است اما برکات دنیوی و اخروی برای فرد خواهد داشت. وی با اشاره به گستردگی فضای کار رسانه، افزود: امروز منشأ اثر رسانه بسیار بیشتر از آن چیزی است که عموم تصور می‌کنند. حمیدی بیان داشت: نقد و تخریب یک مرز باریک دارند اما خبرگزاری مهر به این مسئله پایبند است. شهردار بجنورد ادامه داد: نقدهای خبرگزاری مهر کمک رسان و سازنده است. وی تصریح کرد: طی ۳ ماه نخست سال جاری ۹۴ هزار متر مربع آسفالت ریزی شده است. حمیدی در انتها گفت: عوارض شهرداری در سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان بوده اما حدود ۳۰ میلیارد تومان آن از مردم جذب شد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     شهرداری بجنورد     جواد حمیدی     خبرگزاری مهر