1401\05\22 16:39:06


برقراری پروازهای ارومیه- استانبول و بالعکس از فرودگاه ارومیه

ارومیه - مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی از برقراری دو پرواز در مسیر ارومیه- استانبول و بالعکس از فرودگاه ارومیه خبر داد.

محمد علی نائل قراملکی در این زمینه افزود: پروازهای مسیر ارومیه – استانبول در روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۰:۵۰ از استانبول به سمت ارومیه پرواز و ساعت ۱۷:۳۰ فرودگاه ارومیه را به مقصد استانبول ترک می‌کند..

.


بازنشر از : مهر

فرودگاه ارومیه

محمدعلی قراملکی

استانبول