1401\05\22 16:47:02


ثبت دمای ۳۹ درجه در طبس. هوا گرم‌تر می‌شود

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته دهسلم و طبس با ۳۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط بوده اند، گفت: دمای هوا در استان دو تا سه درجه افزایش می‌یابد.

علیرضا خندان رو در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان بیان کرد: مطابق با داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، تا روز سه شنبه گاهی وزش باد و گرد خاک و کاهش کیفیت هوا قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه شدت باد در نواحی شرقی در برخی ساعات بیشتر است، اظهار کرد: از فردا تا پایان هفته تغییرات دمای هفته محسوس نخواهد بود. خندان رو ادامه داد: امروز، شنبه و فردا دمای هوا در خراسان جنوبی دو تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد و هوا گرم‌تر می‌شود. وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته قاین و سربیشه با ۱۵ درجه سلسیوس سردترین و دهسلم و طبس با ۳۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین حداقل دما در بیرجند ۱۷ و حداکثر ۳۳ درجه سلسیوس بوده است.. .


بازنشر از : مهر

علیرضا خندان‌رو

هواشناسی خراسان جنوبی

بیرجند