دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آمار کرونا سیدجواد پورنقی بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی شب

1401\05\22 16:49:05


ثبت روز دیگر بدون فوتی کرونا در خراسان شمالی

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ یک از بیماران کرونایی جان خود را از دست ندادند.

سید جواد پورنقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا عصر چهار شنبه ۱۳۷ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته ۳۵ بیمار جدید بستری شدند.

وی افزود: طی این مدت خوشبختانه هیچ بیماری جان خود را از دست نداد.

پورنقی با اشاره به روند رو به رشد شیوع کرونا، گفت: مردم نباید فرصت تکمیل واکسیناسیون را از دست بدهند.


بازنشر از : مهر

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

آمار کرونا

سیدجواد پورنقی

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ یک از بیماران کرونایی جان خود را از دست ندادند.نمایندگی بوتان تهران