1401\05\22 20:19:01


خبرگزاری مهر در حوزه انتقال مفاهیم ایثار و شهادت پیش‌رو است

بجنورد- مدیرکل بنیاد شهید خراسان شمالی گفت: خبرگزاری مهر خراسان شمالی در حوزه انتشار مفاهیم ایثار و شهادت پیش رو است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدزاده در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، اظهار کرد: خبرگزاری مهر خراسان شمالی در حوزه انتشار مفاهیم ایثار و شهادت پیش رو است. مدیرکل بنیاد شهید خراسان شمالی ادامه داد: این مجموعه برای انتقال مفاهیم مرتبط فعالیت ویژه ای دارد. وی افزود: با این حال خواهان تقویت ارتباط اداره کل با خبرگزاری مهر هستیم. محمدزاده بیان کرد: بنیاد شهید در دوره مدیریت جدید برنامه‌های حمایتی ویژه ای برای اقشار هدف دارد. وی بیان داشت: تولیدات محصولات فرهنگی متناسب با فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     خبرگزاری مهر     بنیاد شهید خراسان شمالی     بجنورد     بنیاد شهید و ام