1401\05\22 16:46:03


دانشگاه شهرکرد ۱۰ هکتار از اراضی پردیس بروجن را زیر کشت می‌برد

شهرکرد-سرپرست دانشگاه شهرکرد گفت: این دانشگاه ۱۰ هکتار از اراضی پردیس بروجن را زیر کشت می‌برد.

یاسر پیرعلی در حاشیه جلسه بررسی توسعه مزرعه کشاورزی پردیس بروجن گفت: دانشگاه شهرکرد افزون بر ۱۰ هکتار از زمینهای پردیس بروجن را زیر کشت خواهد برد.

وی ادامه داد: این ظرفیت بسیار خوب در زمینه کشاورزی، سال ها بلا استفاده مانده بود که اکنون افزون بر ۲.۵ هکتار از زمینهای بایر دانشکده فنی مهندسی واقع در شهرستان بروجن با آبیاری تحت فشار زیر کشت ذرت علوفه ای قرار گرفته است و در آینده نزدیک با تلاش همکاران، سطح کشت این مزرعه به ۱۰ هکتار خواهد رسید. سرپرست دانشگاه شهرکرد همچنین گفت: این مزرعه به منظور تامین بخشی از علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری دانشگاه احداث و زیر کشت رفته است. پیرعلی در ادامه بر لزوم ساخت استخر و توسعه مزرعه با روش آبیاری بارانی و احداث دیوار حصار ساختمان پردیس بروجن در این مجموعه تاکید کرد.

بنابراین گزارش، در این جلسه که معاون اداری مالی و مدیریت منابع، مسئول راه اندازی دانشکده فنی مهندسی بروجن، کارشناسان طرح و برنامه دانشگاه و برخی از اساتید دانشکده کشاورزی حضور داشتند، روند پیشرفت و توسعه این مزرعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سرپرست دانشگاه شهرکرد و هیئت همراه از روند پیشرفت ساختمان های پردیس بروجن نیز بازدید و این روند را رو به رشد و مطلوب توصیف کرد.. .


بازنشر از : مهر

یاسر پیرعلی

دانشگاه شهرکرد

کاشت نهال و درخت

محصولات کشاورزی