1403\04\20 13:40:08


ساخت ۲ مخزن آب در ساری پایان یافت

ساری - مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران از اتمام عملیات احداث دو مخزن ذخیره آب به حجم ۱۲۰ مترمکعب در مجتمع آبرسانی سلیم بهرامی ساری خبر داد.

بهزاد برارزاده در بازدید از این مجتمع گفت: طرح آبرسانی به این مجتمع شامل احداث مخازن زمینی به حجم ۱۷۰ متر مکعب، احداث دوباب ایستگاه پمپاژ، خط انتقال به طول ۲.۷ کیلومتر و شبکه توزیع به طول ۷ کیلومتر است.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این طرح ادامه داد: در حال حاضر خطوط انتقال اجرا، ۲ باب مخزن ذخیره ۱۲۰ مترمکعبی و نیز یک باب ایستگاه پمپاژ احداث شد. مدیرعامل آبفای مازندران هزینه صرف شده در این طرح را ۱۷۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: درحال حاضر اجرای طرح برق برای تجهیز ایستگاه پمپاژ در دستور کار این شرکت قرار دارد که پس از تأمین اعتبار و انتخاب پیمانکار عملیاتی خواهد شد. برارزاده خاطرنشان کرد: با اتمام طرح آبرسانی به این مجتمع، افت فشار و کمبود آب شرب ساکنان روستاهای تحت پوشش، برطرف می‌شود..

.


بازنشر از : مهر

آبفا

بهزاد برارزاده

آبرسانی