شعر آئینی شهرداری تبریز بسیج هنرمندان تبریز- اولین سوگواره استانی نمایش‌های آئینی مذهبی نی ناله به همت بسیج هنرمن

1401\05\22 16:38:02


سوگواره استانی نمایش‌های آئینی نی‌ناله در تبریز آغاز شد

تبریز- اولین سوگواره استانی نمایش‌های آئینی مذهبی نی ناله به همت بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی و با مشارکت شهرداری منطقه ۵ تبریز آغاز شد.

این سوگواره استانی در سه بخش «تئاتر میدانی و تعزیه و آئین‌های نمایشی» و «نمایش‌های صحنه‌ای» و «بخش ویژه تجربه» اجرا می‌شود.

بهمن تقی‌پور رئیس انجمن نمایش‌های آئینی و مذهبی تبریز و دبیر اجرایی این سوگواره ترویج نهضت قیام امام حسین (ع) و تأثیر آن بر سایر ملت‌ها را از اهداف اصلی این سوگواره بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای ارتقای بنیه علمی نمایش‌های آئینی مذهبی از بخش تجربه این سوگواره حمایت ویژه خواهد شد.

سیاوش فتح اللهی شهردار منطقه ۵ تبریز هم ضمن قدردانی از عوامل برپایی این سوگواره گفت: زبان هنر بهترین راه انتقال مفاهیم دینی و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی در جامعه است.


بازنشر از : مهر

شعر آئینی

شهرداری تبریز

بسیج هنرمندان

تبریز- اولین سوگواره استانی نمایش‌های آئینی مذهبی نی ناله به همت بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی و با مشارکت شهرداری منطقه ۵ تبریز آغاز شد.تعمیر پکیج دیواری