امور مالیاتی خراسان جنوبی شکایت بیرجند بیرجند- معاون مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور

1401\05\22 16:47:02


سیر نزولی شکایت مودیان مالیاتی خراسان جنوبی در سامانه ماده ۲۵۱

بیرجند- معاون مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی از سیر نزولی شکایت مودیان مالیاتی خراسان جنوبی در سامانه ماده ۲۵۱ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر زارعی ظهر شنبه در جلسه تخصصی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، اظهار داشت: طبق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندات به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیئت جهت رسیدگی ارجاع کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری این جلسه کمک به اعضای هیئت و دادرسی جهت ارتقای کیفیت عملکرد است، افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری از یک قابلیت هماهنگ و مساوی هیئت‌های استانی حداکثر بهره برداری را داشته باشیم. معاون مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مقررات ماده ۲۵۱ مکرر به عنوان ابزاری در اختیار وزیر اقتصاد و دارایی است، گفت: چنانچه سقف مالیات از اختیار هیئت‌های استانی عبور کند خود مرکز عالی دادخواهی جهت رسیدگی ورود می‌کند. وی با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای ماده ۲۵۱ مکرر اعتماد عمومی مودیان مالیاتی است، عنوان کرد: مرکز عالی دادخواهی علاوه بر رسیدگی مازاد بر سقف تعیین شده در پرونده‌های استانی، تمامی پرونده‌های استان تهران را بدون هیچ محدودیتی رسیدگی می‌کند.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

زارعی ادامه داد: به صورت میانگین در سطح کشور حدود ۲۰ هزار پرونده در سال ثبت شکایت می‌شود که از این میزان ۵۰ درصد مربوط به استان‌ها است. وی با اشاره به اینکه برای مرکز عالی دادخواهی کاهش اطاله دادرسی جزو اهداف راهبردی وزیر تعریف شده است، بیان کرد: رسیدگی‌ها در بازه زمانی ۹ ماهه دیده شده لذا امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم در حداقل زمان پرونده‌ها را رسیدگی کنیم. وی با اشاره به تدوین دستورالعمل ماده ۲۵۱ مکرر با دستور مقام عالی وزارت، اظهار داشت: تدوین دستورالعمل رسیدگی هیئت‌های استانی جهت جلب رضایت دادرسان و ارتقا کیفیت عملکرد در حوزه دادرسی و هیئت‌های مستشاری نیز در دستور کار قرار دارد.

زارعی با بیان اینکه بررسی آمار عملکرد هیئت مستقر در استان خراسان جنوبی نشان از ارائه خدمات مطلوب اداره کل امور مالیاتی به تکالیف خود در تشخیص و قطعیت مالیات است، افزود: خوشبختانه تعداد شکایت‌های ثبت شده در سامانه ماده ۲۵۱ مکرر در خراسان جنوبی سیر نزولی داشته است. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ که تشکیل هیئت‌های ۲۵۱ مکرر را داشته ایم استان خراسان جنوبی به لحاظ شکایت‌های ثبت شده رتبه سوم را داشته است، افزود: این رقم در سال ۱۴۰۰ به رتبه بیست و یکم کاهش پیدا کرده که نشان از عملکرد بسیار خوب هیئت در استان دارد.. .


بازنشر از : مهر

امور مالیاتی خراسان جنوبی

شکایت

بیرجندفروش اینترنتی لباس بچه