1401\05\22 16:46:03


مشکل کمبود زمین در برخی شهرهای استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

شهرکرد- معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکل کمبود زمین در برخی شهرهای استان به‌منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن شد.

علی حیدری در نشست شورای مسکن استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن از طرح‌های مهم دولت سیزدهم است که باید همه دستگاه‌های متولی برای اجرای هرچه بهتر این طرح و انجام تعهدات تعریف شده تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی ادامه داد: برای تامین زمین در شهرستان‌هایی که با کمبود مواجه هستیم می‌طلبد دستگاه‌ها همراهی کنند و موانع موجود را از میان بردارند. معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص اراضی نهضت ملی واگذار شده به گروه های ساخت در شهرهای زیر یکصد هزارنفر هم گفت: بنیاد مسکن و فرمانداری ها در این شهرها با اطلاع رسانی به این متقاضیان، موارد را تعیین تکلیف و در صورت عدم شروع ساخت و ساز، بنیاد مسکن نسبت به جایگزینی افراد و شروع ساخت و ساز اقدام کند. حیدری همچنین با استناد به جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه شورای عالی مسکن کشور، بر اجرای دقیق مصوبات این جلسه توسط بانک های عامل در سطح استان تأکید کرد.

وی هم افزایی بیشتر دستگاه های متولی در طرح نهضت ملی مسکن برای پیشبرد بهتر و سریع تر این طرح را خواستار شد.. .


بازنشر از : مهر

استانداری چهارمحال و بختیاری

علی حیدری

شهرکرد

نهضت ملی مسکن