1401\05\22 16:48:05


هیچگونه درگیری در مرز تایباد رخ نداده است . ‏تکذیب‬ شایعات

مشهد ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: هیچگونه درگیری در مرز تایباد روی نداده و چنین اخباری کذب است.

هادی طباطبایی اظهار کرد: در پی انتشار خبرهایی مبنی بر درگیری و تیراندازی در مرز تایباد در فضای مجازی اعلام کرد: هیچگونه درگیری در این مرز روی نداده و چنین اخباری کذب است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: هدف از انتشار این نوع اخبار ایجاد خدشه بر روابط پایدار مرزی بین ایران و افغانستان در محدوده خراسان رضوی است و در حال حاضر تعاملات مرزی بین ایران و حاکمیت کنونی افغانستان در جریان است.. .


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

افغانستان

تایباد

استاندار خراسان رضوی