1401\05\22 20:12:03


کمبود نیروی پرستار در البرز

البرز- رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: استان البرز با کمبود نیروی پرستار مواجه است.

دریافت 23 MB به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی با اشاره به عودت نیروهای طرحی، شرکتی و … پرستار در زمان کرونا در قالب قانون ساماندهی کارکنان اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار خوب و بالا در حوزه پرستاری در البرز وجود دارد اما با کمبود نیروی پرستار مواجه است
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     محمد میرزابیگی     سازمان نظام پرستاری     استان البرز