1401\05\22 16:49:01


۳ شهرستان خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

بجنورد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی، ۳ شهرستان خراسان شمالی در وضعیت قرمز و یک شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آمار میزان ابتلاء و بستری کرونا به یک روند ثابت رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی، ۳ شهرستان خراسان شمالی در وضعیت قرمز و یک شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. وی افزود: ۴ شهرستان نیز نارنجی بوده و شهری در شرایط آبی نداریم. اکبری گفت: بجنورد، اسفراین و گرمه قرمز هستند که نیاز است مردم این مناطق بیش از دیگران پروتکل‌ها را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید فرصت واکسیناسیون را از دست داد، بیان کرد: تزریق دزهای یادآور واکسن در پیشگیری از ابتلاء به کرونا و وخیم شدن حال جسمی بسیار مؤثر است.. .


بازنشر از : مهر

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

ویروس کرونا

محمدرضا اکبری