1401\05\22 16:43:03


۷ هزار تن انگور در شهرستان ایوان برداشت شد

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی ایوان گفت: از سطح ۴۷۰ هکتار از باغات انگور تاکنون هفت هزار تن محصول انگور برداشت شده است.

جعفر شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از کشاورزی سنتی با توجه به محدودیت منابع آب و خشکسالی‌های باید خارج شد.

وی گفت: باید درآمد و تولید محصول در محیطی انجام گیرد که همه چیز مثل بهداشت باغ، هرس اصولی، تغذیه مناسب، مبارزه مناسب با آفات و بیماری‌ها و آبیاری منظم اصولی تحت کنترل است. مدیر جهاد کشاورزی ایوان افزود: شرایط آب و هوایی و خاک حاصلخیز موضوعاتی است که باعث شده تا در شهرستان ایوان نزدیک به ۴۷۰ هکتار باغ انگور کشت شود. شکری عنوان کرد: امسال در کل شهرستان ۷ هزار تن انگور برداشت و به استان‌های همجوار صادر شده است.

وی ادامه داد: با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه برای فرآوری و صادرات محصول نیز و زمینه اشتغال فراهم می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

انگور

شهرستان ایوان

ایلام