1401\05\22 16:48:01


۹‌درصد حجم مخازن سدهای خراسان رضوی کاهش یافته است

مشهد ـ مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر تنها ۲۴ درصد از مخازن سدهای استان پر آب است که نسبت به سال آبی گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مه ر، علیرضا طاهری اظهار کرد: حجم آب ورودی به سدهای خراسان‌رضوی از ابتدای سال جاری ۵۵ میلیون متر مکعب بوده و در حال حاضر تنها ۲۴ درصد از مخازن سدهای مشهد پر آب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان در سال گذشته ۵۱۷ میلیون متر مکعب بوده که این عدد در امسال به ۳۸۵ میلیون متر مکعب رسیده است. وی افزود: بر اساس آمار ایستگاه‌ها حجم کل بارندگی‌در سال آبی امسال ۱۴۵.۴ میلی‌متر بوده که این عدد در سال آبی گذشته ۱۰۹.۲ میلی‌متر و در متوسط بلند مدت ۱۸۵.۱ میلی‌متر بوده است. طاهری ادامه داد: میزان بارندگی‌های استان نسبت به آمار متوسط بلند مدت یعنی آمار ۳۰ ساله ۲۱ درصد کاهش یافته است ضمن اینکه مخازن آبی‌خراسان‌رضوی‌در سال آبی گذشته حدود ۸۸۳ میلیون متر مکعب کسری داشته است..

.


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

مشهد

علیرضا طاهری

شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی