1403\04\20 14:53:05


توضیحات شکبیر در کدال منتشر شد

شرکت پتروشیمی امیرکبیر پیرو مکاتبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوصی بار مالی ناشی از نرخ های جدید یوتیلیتی شفاف سازی کرد.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی اطلاعیه ای بار مالی ناشی از نرخ های جدید سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را ۱/۵۷ همت ذکر نمود و از عدم پذیرش آن سخن به میان آورد.

در این اطلاعیه آمده است: عطف به نامه مورخه ۱۴۰۳/۳/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند تاثیر نرخ های اعلامی سرویس های جانبی باعث افزایش هزینه های عملیاتی به مبلغ ۷/۹۳۹/۸۳۲ میلیون ریال برای دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ و مبلغ ۸/۲۶۵/۷۷۱ میلیون ریال برای دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ می شود.

قابل ذکر می باشد تا تعیین تکلیف موضوع مذکور، نرخ های اعلام شده برای سنوات فوق قابل پذیرش نبوده و این شرکت با رعایت صرفه و صلاح از تمام ظرفیت های حقوقی و قانونی جهت احقاق حقوق سهامداران استفاده خواهد نمود که این مهم طی دادخواستی در مورخه ۱۴۰۳/۳/۶ به طرفیت شورای رقابت جهت رسیدگی تقدیم دیوان عدالت اداری گردید.

.

.


بازنشر از : خبرفوری