1401\05\22 15:09:02


درمان زوجین نابارور با بیمه سلامت در مسیر همواری قرار می گیرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نقش بیمه سلامت در درمان ناباروری محوری و غیر قابل چشم پوشی است.

سید محمد پاک مهر، با اشاره به اینکه بیمه سلامت نقش محوری در درمان زوجین نابارور و اجرای سیاست‌های جمعیتی دارد، افزود: درمان ناباروری در کشور هزینه‌های سنگینی دارد، ورود جدی سازمان بیمه سلامت ایران به پرداخت بخش بسیاری از هزینه‌های این بیماری نشان از توجه به افزایش جمعیت و جلوگیری از سالمندی دارد.

وی با بیان اینکه کمک سازمان بیمه سلامت، درمان زوج‌های نابارور را در مسیر همواری قرار می‌دهد، گفت: پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هزینه‌های زوج‌های نابارور در درمان بیماری به مراتب نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته است، تنها مساله این است که مراکز درمان ناباروری در کشور باید به طور مساوی ایجاد شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر افزایش رضایتمندی‌ها از خدمات درمان ناباروری اظهار داشت: متأسفانه در برخی استان‌ها به دلیل نبود مرکز درمان ناباروری زوجین باید برای درمان به استان‌های دیگر مراجعه کنند که همین مسئله سبب هزینه سازی بیشتری برای افراد می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

سازمان بیمه سلامت

درمان ناباروری

سید محمد پاکمهر