روز خبرنگار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز خبرنگار و همزما

1401\05\22 15:07:16


روز پاسداشت حق جویی و حق گویی بر خبرنگاران گرامی باد

وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز خبرنگار و همزمانی آن با روز عاشورا، نوشت: تقارن روز خبرنگار که روز پاسداشت حق جویی و حق گویی است با عاشورای حسینی بر همه جهادگران تبیین، گرامی باد.

بهرام عین‌اللهی افزود: از اهداف اصلی نهضت امام حسین (ع) روشنگری و بصیرت افزایی است.

تقارن روز خبرنگار که روز پاسداشت حق جویی و حق گویی است با عاشورای حسینی بر همه جهادگران تبیین، گرامی باد.


بازنشر از : مهر

روز خبرنگار

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

بهرام عین اللهی

وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز خبرنگار و همزمانی آن با روز عاشورا، نوشت: تقارن روز خبرنگار که روز پاسداشت حق جویی و حق گویی است با عاشورای حسینی بر همه جهادگران تبیین، گرامی باد.قفسه فلزی - قفسه انبار