1401\05\22 15:08:06


۳۷۲۸ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷۲۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تا کنون ۶۴ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۷۲۴ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۱۱ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۸۳۷ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۳۷۲ دوز رسید. در شبانه روز گذشته ۳ هزار و ۷۲۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.. .


بازنشر از : مهر

واکسن کرونا

واکسیناسیون کرونا

واکسیناسیون