آخرین خبرها از حجاب حجاب گشت ارشاد حجاب اجباری پلیس مازندران به انتشار ویدئویی از درگیری در تله‌کابین نمک‌آبرود و حضور ماموران نیروی انتظامی در این ماجرا واکنش نشان داد.