آخرین خبرها از دیابت و قندخون دیابت قند خون دیابت نوع ۲ زمانی اتفاق می‌افتد که بدن در تولید انسولین کافی ناتوان است یا از انسولین به درستی استفاده نمی‌کند.


خبرهای مرتبط با دیابت و قندخون