خبرهای مرتبط با صیانت

طرح مرکز پژوهش‌های مجلس ایران برای اینترنت تاکنون چهار بار تغییر نام داده و پس از انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرد. «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» سه نام پیشین این طرح بوده‌است. این طرح همچنین به نام «طرح صیانت» یا «طرح صیانت از فضای مجازی» نیز معروف است

خبرهای اخیر از صیانت

قطعی اینترنت در زمان کنکور توسط دو وزیر تکذیب شد. روش های جایگزین برای مقابله با تخلف اعمال می شود

وزرای علوم و ارتباطات قطعی اینترنت در زمان کنکور را رد و تاکید کردند: راهکار مقابله با تخلف و تقلب در کنکور قطعی اینترنت نیست.
بیشتر از این خبر

قطعی اینترنت در زمان کنکور توسط دو وزیر تکذیب شد. روش های جایگزین برای مقابله با تخلف اعمال می شود

وزرای علوم و ارتباطات قطعی اینترنت در زمان کنکور را رد و تاکید کردند: راهکار مقابله با تخلف و تقلب در کنکور قطعی اینترنت نیست.
بیشتر از این خبر