خبرهای مرتبط با صیانت

طرح مرکز پژوهش‌های مجلس ایران برای اینترنت تاکنون چهار بار تغییر نام داده و پس از انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرد. «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» سه نام پیشین این طرح بوده‌است. این طرح همچنین به نام «طرح صیانت» یا «طرح صیانت از فضای مجازی» نیز معروف است

خبرهای اخیر از صیانت

صفحه نخست روزنامه های چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

توافق ایران و آژانس، زیان روزانه میلیون ها کسب و کار از قطعی اینترنت، قانونی شدن و ساماندهی اعتراضات خیابانی و ... از موضوعاتی است که روزنامه های امروز به آن پرداخته اند.
بیشتر از این خبر

صفحه نخست روزنامه های چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

توافق ایران و آژانس، زیان روزانه میلیون ها کسب و کار از قطعی اینترنت، قانونی شدن و ساماندهی اعتراضات خیابانی و ... از موضوعاتی است که روزنامه های امروز به آن پرداخته اند.
بیشتر از این خبر