اضطراب و افسردگی شایع‌ترین اختلالات روانی در کشور است تغییر شکل و شدت بیماری‌ها پس از کرونا

یک روانپزشک ضمن اشاره به اینکه اختلالات اضطرابی و اختلالات افسردگی با دامنه شیوع بین ۱۵ تا ۲۵ درصد، شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در کشور هستند، گفت: شکل و شدت اختلالات روانپزشکی پس از کرونا تغییر کرده است.

1403\04\23 08:49:07