1401\06\27 11:31:02


آواز پرواز همای به یاد مهسا امینی

آخرین خبر/ پرواز همای، خواننده موسیقی ایرانی، قطعه آوازی را به مهسا امینی تقدیم کرد. او ویدئوی اجرای خود را همراه با انتشار قطعه شعر زیر منتشر کرده است: «حجاب ای زاهدِ دیوانه در سیمای مردم نیست/ تو چشمانِ گناه آلوده را درویش کن بهتر »شعری که همای می‌خواند از سروده‌های حضرت حافظ بوده و کار میکس و همراهی موسیقی با این آواز توسط جابر بهارمست انجام شده است.

پرواز همای، خواننده موسیقی ایرانی، قطعه آوازی را به مهسا امینی تقدیم کرد.او ویدئوی اجرای خود را همراه با انتشار قطعه شعر زیر منتشر کرده است: «حجاب ای زاهدِ دیوانه در سیمای مردم نیست/ تو چشمانِ گناه آلوده را درویش کن بهتر »شعری که همای می‌خواند از سروده‌های حضرت حافظ بوده و کار میکس و همراهی موسیقی با این آواز توسط جابر بهارمست انجام شده است. 
بازنشر از : آخرین خبر