اولین نوبت وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد وام بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگان مدیرکل امور مالی ص

1401\06\21 16:01:44


اولین نوبت وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اولین نوبت وام ضروری ۱۵میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری مربوط به ثبت نام کنندگان اردیبهشت ۱۴۰۱ عصر دوشنبه واریز شد.

علی خدامی افزود: با هماهنگی بانک عامل، اولین نوبت وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی از اعتبار سال ۱۴۰۱ برای ۳۱ هزار و ۴۷۹ نفر از مشمولان عصر دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ به حساب آنان واریز شد.

به گفته وی، این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۳۶ ماهه به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری پرداخت شده است.


بازنشر از : مهر

وام بازنشستگان

صندوق بازنشستگی کشوری

بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اولین نوبت وام ضروری ۱۵میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری مربوط به ثبت نام کنندگان اردیبهشت ۱۴۰۱ عصر دوشنبه واریز شد.