اینترنت بین الملل در زمان امتحانات نهایی قطع نمی شود

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پیشنهاد قطعی اینترنت بین الملل در زمان برگزاری امتحانات نهایی هنوز تصویب نشده است.

1402\02\24 16:58:56