1401\07\09 14:26:47


۳ نوع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها. اختلاف قیمت ۳۰۰۰ تومانی

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: در حال حاضر واکسن آنفلوانزا ساخت داخل به همراه واکسن های وارداتی در سطح داروخانه‌ها موجود است.

سیدعلی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: واکسن‌های هلندی و فرانسوی آنفلوانزا، به همراه واکسن ساخت داخل در سطح داروخانه‌های کشور توزیع شده و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد. وی در ارتباط با قیمت واکسن‌های هلندی و فرانسوی، گفت: قیمت واکسن‌های خارجی، ۲۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است و واکسن ایرانی هم ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. فاطمی با اشاره به اینکه واکسن‌های خارجی با سه هفته فاصله نسبت به واکسن ایرانی در سطح داروخانه‌ها توزیع شده است، افزود: استفاده از واکسن ایرانی آنفلوانزا برای کودکان و خانم‌های باردار هنوز مورد تأیید وزارت بهداشت قرار نگرفته و همین موضوع باعث شده در مقایسه با واکسن‌های هلندی و فرانسوی، کمتر مورد استقبال قرار بگیرند. وی با اشاره به تاریخ انقضای واکسن‌ها، گفت: شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها گفته اند که واکسن‌های باقی مانده را پس می‌گیرند و از این جهت، مشکلی وجود ندارد. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به این موضوع که استفاده از واکسن ایرانی آنفلوانزا برای کودکان و خانم‌های باردار هنوز به تأیید وزارت بهداشت نرسیده است، افزود: البته استفاده از این واکسن منعی ندارد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     سید علی فاطمی     انجمن داروسازان ایران     واکسن آنفلوانزا