1402\10\14 11:52:06


«پاسخ سخت» بر دیوارنگاره میدان ولیعصر نقش بست

باتوجه به حادثه تروریستی کرمان و همدردی با خانواده‌های مصیبت‌زده این حادثه از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

در سحرگاه امروز باتوجه به حادثه تروریستی کرمان و همدردی با خانواده‌های مصیبت‌زده این حادثه از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

دیوارنگاره میدان ولیعصر

 
.

.


بازنشر از : منبع: باشگاه خب