1402\02\04 07:15:49


افزایش کمک هزینه دانشجویان علوم پزشکی ابلاغ شد. افزایش ۱۰ درصدی برای فرزندان دانشجویان متاهل

دبیر هیات امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت موضوع افزایش کمک هزینه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی را به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم گلمکانی دبیر هیات امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی وابسته به وزارت بهداشت موضوع افزایش کمک هزینه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی آن در سال جاری را ابلاغ کرد.

گلمکانی در این نامه تاکید کرده است: «نظر به سوالات همکاران در خصوص کمک هزینه دانشجویان در سال ۱۴۰۲ به استحضار می رساند پیرو هماهنگی با معاونین آموزشی، توسعه مدیریت و منابع، دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت پیشنهاد زیر جهت طرح در جلسات دوره اول هیئت‌های امنا در سال آینده تهیه شده است که قاعدتاً پس از تصویب در جلسات مربوطه قابل اعمال خواهد بود. لذا چنانچه اعضای هیات امنای آن موسسه نظر موافق دارند به منظور اجتناب از تاخیر پرداخت می تواند ملاک عمل از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ قرار گیرد: «با پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل جدول ذیل از محل درآمدهای اختصاصی و با درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت می‌شود: این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می گیرد. این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی گیرد.

همچنین دانشجویانی که از دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی مامور به تحصیل هستند و حقوق دریافت می کنند مشمول دریافت این کمک هزینه نمی شوند. کمک هزینه مسکن به دستیاران پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و کارورزان (اینترن های) پزشکی و دندانپزشکی شهریه پرداز نیز تعلق می گیرد و دانشگاه می تواند مبلغ کمک هزینه را به این گروه از دانشجویان مستقیماً پرداخت یا از شهریه آنها کسر کند. جدول کمک هزینه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ردیف گروه دانشجویان مبلغ کمک هزینه ۱ دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد ۱۰۰ میلیون ریال ۲ دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متاهل ۱۳۰ میلیون ریال ۳ دانشجویان دستیاری پزشکی مجرد ۸۰ میلیون ریال ۴ دانشجویان دستیاری پزشکی متاهل ۱۱۰ میلیون ریال ۵ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی مجرد (رشته جراحی فک و صورت) ۸۰ میلیون ریال ۶ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی متاهل (رشته جراحی فک و صورت) ۱۱۰ میلیون ریال ۷ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد ۶۰ میلیون ریال ۸ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متاهل ۸۵ میلیون ریال ۹ دانشجویان Ph.D در کلیه رشته ها مجرد ۵۰ میلیون ریال ۱۰ دانشجویان Ph.D در کلیه رشته ها متاهل ۶۰ میلیون ریال ۱۱ دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد ۲۰ میلیون ریال ۱۲ دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متاهل ۲۵ میلیون ریال ۱۳ دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد ۲۵ میلیون ریال ۱۴ دانشجویان کارورزی پزشکی متاهل ۳۵ میلیون ریال افزایش ۱۰ درصدی کمک هزینه به ازای هر فرزند برای دانشجویان متاهل همچنین دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با ارسال نامه دبیر هیات امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت به روسای دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرده است: در آخرین جلسه قرارگاه جمعیت ستاد وزارت بهداشت مصوب شده است که به ازای هر فرزند برای دانشجویان متاهل در این گروه ۱۰ درصد افزایش در نظر گرفته شود..

.


بازنشر از : مهر

ابراهیم گلمکانی

هیأت امنای دانشگاهها

دانشجویان

دانشگاه های