1401\05\22 15:19:02


اهدای ۱۶۱۶ تبلت به کودکان نیازمند دارای معلولیت

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی گفت: اهدای تبلت در راستای اجرای تفاهمنامه برنامه مشترک سازمان بهزیستی با صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) صورت پذیرفت.

احسان جعفری از اهدای یک هزار و ۶۱۶ تبلت برای دسترسی کودکان دارای معلولیت تحت پوشش توسط صندوق حمایت از کودکان ملل متحد خبر داد.

با بیان این مطلب، افزود: اهدای تبلت، با موافقت دفتر بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه برای دستیابی کودکان نیازمند دارای معلولیت در راستای اجرای بند ۹ تفاهمنامه برنامه مشترک سازمان بهزیستی کشور با صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) و با در نظر گرفتن پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ که بازماندگی از تحصیل و ناتوانی در تلفیق اجتماعی کودکان را به همراه دارد، صورت پذیرفت. مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بهزیستی کشور، ادامه داد: معاونت امور توانبخشی تبلت‌های اهدایی به کودکان دارای معلولیت را با اولویت کودکان خدمت‌گیرنده نیازمند در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی سراسر کشور بالاخص مناطق محروم توزیع می‌کند.. .


بازنشر از : مهر

معلولان

عدالت آموزشی

بهزیستی