1402\10\11 21:28:30


این خودرو طی 8 سال چقدر تغییر کرده است؟ خودروگرافی

این بار سراغ دو مدل دیفندر با 8 سال تفاوت سنی می رویم. در این 8 سال تغییرات زیادی شکل گرفته است.

لندروور دیفندر 90 مدل 2023 یا لندروور دیفندر 90 مدل 2015 ؛ کدام جذاب تر است؟ (خودروگرافی)

 

.

.


بازنشر از : منبع: عصر ایران