1402\01\10 08:52:49


تغییر جهت مسیر حرکتی خودروها در برخی از معابر منطقه ۱۳

شهردار منطقه ۱۳ از تغییر جهت حرکت خودروها در برخی از معابر منطقه با هدف کاهش بار ترافیکی محدوده توسط معاونت حمل و نقل ترافیک خبر داد.

محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳ تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص مسیرهایی که شامل تغییر جهت حرکتی می‌شوند، گفت: این تغییر مسیر شامل خیابان‌های سوم و چهارم نیروهوایی حدفاصل پیروزی تا ۴/۲۴ و ۳/۲۴ و همچنین سرتاسر خیابان طبرسی و خیابان پرواز حدفاصل صفا تا شاکری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تغییر جهت چهار خیابان در محدوده منطقه به منظور بهبود وضعیت ترافیکی در راستای ارتقای کیفیت زندگی در سطح منطقه صورت گرفت، افزود: این اقدام، پس از طرح در کمیته‌های فنی مربوطه و صدور مجوزهای لازم انجام پذیرفت و تلاش شده جهت بندی ها به گونه‌ای تغییر کند تا بیشترین بهره وری از معابر را داشته باشیم به طوری که ترافیک عبوری از منطقه کمتر شود. شهردار منطقه ۱۳ اظهار کرد: اصلاح هندسی ابتدای خیابان‌های سوم و چهارم نیروهوایی و همچنین دسترسی تندرو به کندرو خیابان پیروزی حدفاصل محدوده مذکور نیز از دیگر اقدامات انجام شده است. وی گفت: بر اساس طراحی‌های انجام شده، خیابان سوم نیروی هوایی یکطرفه شمال به جنوب، خیابان چهارم نیروی هوایی یکطرفه جنوب به شمال، خیابان طبرسی یکطرفه شمال به جنوب و انتهای خیابان پرواز یکطرفه جنوب به شمال می‌شود.

علی‌احمدی بهره وری بیشتر از شبکه معابر، کاهش ترافیک عبوری، توسعه پارکینگ‌های سطح منطقه و توسعه پیاده راه‌های منطقه را از جمله رویکردهای معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ در سال جدید برشمرد.. .


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

شهرداری منطقه 13

وضعیت معابر