1402\02\04 07:24:48


جدیدترین فیلم از آذر و توران در سایت تکثیر

جدیدترین فیلم سایت تکثیر و پرورش یوزپلنگ آسیایی پارک ملی توران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین سایت تکثیر و پرورش یوزپلنگ آسیایی پارک ملی توران منتشر شد که در بخشی از این ویدئو فعالیت‌های روزانه آذر و توران به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است؛ مرکز علمی تحقیقاتی ذخیره گاه زیستکره توران شهرستان شاهرود، بهمن سال ۹۹ با هدف تکثیر یوزپلنگ آسیایی و پیشگیری از انقراض این گونه به بهره برداری رسید. همچنین ذخیره‌گاه زیستکره توران در شهرستان شاهرود با مساحت یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۴۰ هکتار بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران است که پس از سرنگتی آفریقا واقع در کشور تانزانیا دومین منطقه زیست‌کره جهان به‌شمار می‌آید. توران پس از پناهگاه حیات وحش نایبندان در طبس لقب دومین مجموعه حفاظت‌شده وسیع ایران را با خود یدک می‌کشد..

.


بازنشر از : مهر

سازمان محیط زیست

حیات وحش

یوزپلنگ ایرانی