1402\01\12 14:29:58


شهروندان از رهاسازی ماهی‌قرمز در رودخانه و طبیعت خودداری کنند

دزفول - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از شهروندان خواست به منظور حفظ محیط زیست، هشدار رها سازی ماهی قرمز را جدی بگیرند و از رهاسازی آن در روز طبیعت خودداری کنند.

مسعود نوری پور در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماهی قرمز به دلیل دارا بودن عمر طولانی و رفتار تهاجمی با ایجاد رقابت غذایی و تغذیه از تخم و لارو دیگر ماهیان و همچنین احتمال انتقال انواع بیماری‌ها به آبزیان بومی رودخانه‌ها منجر به از بین رفتن نسل سایر گونه‌های ماهی در رودخانه‌ها، تالاب‌ها و مخازن سدها می‌شود.

وی با تاکید بر ممنوعیت رها سازی ماهی قرمز در رودخانه دز، افزود: برای پیشگیری از هر گونه آسیب به ذخایر آبزی رودخانه، این اداره با همکاری شهرداری دزفول اقدام به تعیین سه نقطه در شهرستان دزفول به منظور رها سازی ماهی قرمز کرده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول عنوان کرد: حوضچه واقع در میدان شیخ انصاری، حوضچه میدان پارک دولت و حوضچه باغ وحش آزاد دز واقع در پارک جنگلی لاله برای رهاسازی ماهی قرمز در نظر گرفته شده است. نوری پور از کلیه شهروندان تقاضا کرد به منظور حفظ محیط زیست، هشدار ممنوعیت رها سازی ماهی قرمز را جدی بگیرند..

.


بازنشر از : مهر

محیط زیست خوزستان

ماهی قرمز

شهرستان دزفول

نوروز 1402