1401\05\22 14:34:53


مهلت شرکت متقاضیان در آزمون های علوم پزشکی شهریورماه تمدید شد

مهلت شرکت متقاضیان در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و ارتقا و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در در آزمون‌های پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، جامع داروسازی (۱۸۰و احدی) و ارتقا و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نوبت شهریورماه تا پایان وقت یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند ثبت نام کنند.

داوطلبان تحصیلکرده در داخل کشور: این داوطلبان جهت ثبت نام تا پایان وقت یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون‌های جامع علوم پایه، پیش کارورزی و جامع داروسازی مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیک ترین دانشگاه برگزار کننده آزمون مراجعه کنند. داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور: این دسته از داوطلبان که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید قبل از ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، با مراجعه به لینک آزمون‌های مربوطه (قسمت پرداخت هزینه) مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۴۵۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی پرداخت کنند و با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه، یک قطعه عکس و کارت ملی به دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزارکننده آزمون‌های جامع علوم پایه، پیش کارورزی و داروسازی تا تاریخ یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند. تمامی آزمون‌ها شامل پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و آزمون جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) صبح روز پنجشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح به صورت کاغذی برگزار می‌شود.

نتیجه آزمون برای داوطلبان ایرانی تحصیلکرده خارج از کشور، پس از تأیید مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی/http://sanjeshp.ir اعلام می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

آموزش پزشکی

داروسازی

دندانپزشکی

آزمون گروه علوم پزشکی