1402\02\04 07:22:46


هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۷۸ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۷۸ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۷۰ یعنی بازه قابل قبول قرار داشت. از ابتدای سال تاکنون شهروندان تهرانی ۶ روز هوای پاک، ۲۷ روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۲۴ روز هوای قابل قبول، ۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، یک روز هوای ناسالم و یک روز هوای خطرناک تجربه کرده بودند..

.


بازنشر از : مهر

وضعیت هوای تهران

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

کیفیت هوای تهران