1402\01\12 10:59:05


واکسیناسیون و جمع آوری سگ‌های ولگرد تهران

عضو شورای شهر تهران از واکسیناسیون و ساماندهی سگ‌های بدون صاحب و ولگرد در تهران خبر داد.

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واکسیناسیون و ساماندهی سگ‌های بلا صاحب در تهران گفت: ساماندهی این موضوع از جمله مواردی است که شهروندان در رابطه با آن گزارش‌های بسیاری را به شورای شهر تهران انتقال داده‌اند.

وی ادامه داد: مجموعه‌های متحرکی در رابطه با این موضوع ایجاد شده است و گروه‌هایی به صورت مستمر موضوع را مدنظر قرار می‌دهند و از سگ‌ها در سطح شهر سرکشی می‌کنند. عضو شورای شهر تهران با اشاره به سامانه‌های سگ‌های بلا صاحب در تهران گفت: مراکز خاصی برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا سگ‌های بلا صاحب به آنجا منتقل شوند. سروری گفت: هم از طریق روشی که در گذشته انجام می‌گرفت و هم اینکه اکنون به صورت گشت‌هایی دائمی موضوع بررسی می‌شود و سگ‌هایی که برای شهروندان مخاطرات ایجاد می‌کنند به محل‌های تعیین شده منتقل می‌شوند..

.


بازنشر از : مهر

سگ ولگرد

پرویز سروری

شورای شهر تهران