1402\01\08 13:32:07


کاخ گلستان ظرفیت مناسبی برای حمایت از صنایع‌دستی دارد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در بازدید از نمایشگاه نوروزی صنایع‌دستی و فعالیت‌های مجموعه کاخ گلستان گفت: کاخ گلستان ظرفیت بسیار مناسبی برای حمایت از صنایع‌دستی دارد.

مریم جلالی در بازدید از کاخ گلستان که با حضور آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همراه بود، گفت: کاخ گلستان به دلیل تزئینات معماری و آثار هنری دوره قاجار، ظرفیت بسیار مناسبی برای حمایت از صنایع‌دستی دارد.

تبلیغات
آموزش مجازی هنر
آرت ویم، آموزش های مجازی با کیفیت و برترین اساتید کشور ، کالیوگرافی ، خوشنویسی، کالیوگرافی
# خوشنویسی - # نقاشی - # هنری

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در ادامه حضور خود از نمایشگاه نوروزی صنایع‌دستی واقع در حیاط اختصاصی عمارت بادگیر بازدید کرد و گفت: به‌زودی جلسات تخصصی برای برنامه‌ریزی با هدف رونق صنایع‌دستی با مدیریت مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

کاخ گلستان

صنایع دستی

گردشگری