1401\05\22 15:14:05


کارگاه آموزش در دانش باستان‌ شناسی برگزار می‌شود

نخستین دوره کارگاه مجازی آموزشی «سنجش از دور، مستندنگاری و تهیه محتوای معرفی و آموزش در دانش باستان‌شناسی» به مدت سه روز توسط پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این کارگاه که به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۸ تا ۱۳ در شبکه مجازی اسکای روم برگزار می‌شود با تدریس محمدرضا رکنی کارشناس پژوهشکده باستان‌شناسی همراه است.

اهمیت استفاده از سنجش از دور و مستندنگاری در برنامه‌های باستان‌شناسی، شرح چگونگی استفاده از سنجش از دور و مستندنگاری در برنامه‌های باستان‌شناسی، توصیف جغرافیای طبیعی ایران، تهیه زیرساخت اولیه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، معرفی و آموزش محیط نرم‌افزاری سنجش از دور و مستندنگاری، چگونگی تشکیل بانک اطلاعاتی و پایگاه داده‌ها، موارد تخصصی پایش و تحلیل در سنجش از دور، تهیه و ترسیم لایه‌های اطلاعاتی، شیوه‌های تهیه مدل سه بعدی، شیوه‌های تهیه بسته‌های معرفی و آموزش و تهیه خروجی از اطلاعات به دست آمده سرفصل‌های این کارگاه است.. .


بازنشر از : مهر

باستان شناسی

کارگاه آموزشی

پژوهشگاه میراث فرهنگی