1402\01\08 08:01:18


آموزش‌ مهارتی به بیش از ۸ میلیون نفرساعت در کرمانشاه طی سال ۱۴۰۱

کرمانشاه- مدیرکل فنی و حرفه‌ای کرمانشاه ازآموزش‌ مهارتی به بیش از ۸ میلیون نفرساعت در کرمانشاه طی سال ۱۴۰۱ خبر داد.

عزیز نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان در مراکز دولتی استان کرمانشاه، اظهار کرد: در سال گذشته سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ساعت در قالب ۱۸ هزار نفر دوره آموزش در بخش دولتی ارائه شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۶۷۰ هزار نفر ساعت در پادگان‌های ویژه نیروهای مسلح آموزش دیدند که این میزان در قالب چهار هزار و ۷۰۰ نفر دوره بوده است. مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین در بخش آموزش به زندانیان بر اساس تفاهم نامه‌های منعقده ۲۰۰ هزار نفر ساعت در قالب یک هزار و ۲۹۰ نفر دوره آموزش مهارتی ارائه شده است. نوری به وجود ۱۸ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ثابت شهری در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این مراکز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت آموزش در ۱۱۸ کارگاه آموزش موجود با تجهیزات کامل در رشته‌های مختلف مهارتی ارائه شده که بر همین اساس تعداد پنج هزار و ۴۰۰ نفر از این آموزش‌ها به صورت رایگان بهره مند شده‌اند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در خصوص آموزش‌های مهارتی ارائه شده در حوزه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نیز تاکید کرد: در سال گذشته چهار میلیون و ۵۵۰ هزار نفر ساعت در قالب ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر دوره آموزش توسط بخش خصوصی ارائه شده است. وی بیان کرد: ارائه آموزش توسط آموزش فنی و حرفه‌ای در ۲ بخش دولتی و خصوصی برگزار می‌شود که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۵۲ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد فعال در حرفه‌های مختلف مشغول ارائه خدمات مهارت آموزی به هم استانی‌ها بودند. مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه به بیشترین آموزش‌های مهارتی ارائه شده در بخش خصوصی و در حوزه خدمات اشاره کرد و افزود: در سال جاری اجرای دوره‌های آموزشی مبتنی بر نیاز بازار کار در بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.

نوری در پایان با بیان اینکه آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات آموزش عالی استان در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز وجود دارد، یادآور شد: در همین راستا در سال گذشته ۱۲ تفاهم‌نامه و همچنین ۱۲ قرارداد آموزشی با هدف اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز با دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات آموزش عالی و شرکت‌های خصوصی و صنعتی منعقد شده است.. .


بازنشر از : مهر

کرمانشاه

فنی و حرفه ای کرمانشاه

مهارت آموزی

سربازی