1402\01\09 18:52:08


اجرای سیستم نوین آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب سد «ایوشان»

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای سیستم نوین آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب سد «ایوشان» در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در بازدید از اراضی پایاب سد «ایوشان» خرم آباد، اظهار داشت: پروژه سیستم نوین آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب سد «ایوشان» در منطقه «پل هرو»، روستای «کله جوب» با وسعت ۳۸۰ هکتار از اراضی منطقه و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه با احتساب این طرح هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی پایاب سد «ایوشان» تحت سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار قرار می‌گیرند، هدف از اجرای این پروژه نیز افزایش تولید، افزایش راندمان آبیاری در مزرعه و صرفه جویی تا ۷۰ درصد، توزیع نسبتاً یکنواخت آب در مزارع منطقه و کمک به معیشت کشاورزان و تولیدکنندگان است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: سهم اعتبار دولتی این پروژه بیش از ۱۲ میلیارد تومان است.. .


بازنشر از : مهر

جهاد کشاورزی لرستان

عماد شاهرخی

سد ایوشان