1401\05\22 16:52:03


استان سمنان نارنجی پوشید. شرایط رو به بهبودی

سمنان- طبق آخرین اطلاعات از ستاد مقابله با کرونا تمام شهرستان‌های استان سمنان به‌جز مهدی‌شهر و میامی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد و هیچ شهری دیگر قرمز نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین اطلاعات از ستاد مقابله با کرونا بر اساس آمارهای احصایی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، شرایط شیوع کرونا در شهرستان‌های استان تغییر کرد به این ترتیب در ابتدای هفته جاری مهدی شهر و میامی در وضعیت زرد یا همان هشدار کرونایی قرار گرفتند.

همچنین طبق آخرین اعلام‌ها شاهرود، سمنان، دامغان، سرخه و گرمسار همچنین آرادان در وضعیت نارنجی یا همان هشدار کرونایی قرار گرفتند. نسبت به هفته قبل خوشبختانه شرایط در شاهرود، سمنان و مهدی شهر بهبود پیدا کرده و این سه شهرستان که در آمار ارائه شده در ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱ در وضعیت قرمز قرار داشتند، هم اکنون در شرایط نارنجی هستند. نگرانی اما اینجا است که آرادان از وضعیت آبی و گرمسار از وضعیت زرد به یکباره به شرایط نارنجی تغییر وضعیت دادند که نشان می‌دهد در این دو شهرستان مقداری شیوع کرونا بیشتر بوده و باید هوشیار بود و مراقبت کرد.

خوشبختانه مهدی‌شهر نیز از وضعیت قرمز به یک باره به شرایط زرد تغییر وضعیت داده است که نشان از کاهش شیوع کرونا دارد اما این ویروس از بین نرفته و نباید مجدداً عادی انگاری از سوی مردم صورت گیرد. در استان سمنان هیچ لکه آبی دیده نمی‌شود و این نشان می‌دهد تا عادی شدن شرایط هنوز کار و زمان زیادی خواهیم داشت. واکسیناسیون به خصوص تکمیل سه نوبت واکسیناسیون و رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک و دوری از تجمعات همچنان از مهمترین توصیه‌های مسئولان استان سمنان به مردم است.

نباید در نظر داشت که کرونا از بی نمی‌رود بلکه می‌تواند تحت کنترل در بیاید. بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر رسید همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۵۴ به ۱۷۴ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵ به ۱۲ شهر کاهش یافت.. .


بازنشر از : مهر

دانشگاه علوم پزشكی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ویروس کرونا