1401\05\22 16:46:03


اعزام تیم‌های برآورد خسارات سیل به شهرستان‌های اردل و خانمیرزا

شهرکرد- تیم‌های برآورد خسارات سیل به شهرستان‌های اردل و خانمیرزا اعزام شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل، از اعزام بیش از ۱۰ تیم کارشناسی برای ثبت، بررسی و تخمین برآورد خسارات سیل در مناطق سیل زده این شهرستان خبر داد.

سعید خسروی گفت: این تیم ها از جهاد کشاورزی به مناطق سیل زده میانکوه، سرخون، دهنونده و… به صورت روزانه اعزام شدند. وی اظهارکرد: پس از ثبت نقاط utm دار و مشخصات نقاط خسارت دیده، پرونده تکمیل و برای تصمیم گیری به جهاد کشاورزی استان ارسال خواهد شد. مدیر جهادکشاورزی شهرستان شهرستان خانمیرزا هم از استقرار پنج اکیپ ارزیاب برآورد خسارت سیل در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: اکیپ های ارزیاب به روستاهای سیل زده برای تهیه تصاویر، مستندات، صورتجلسه و نقاط utm اعزام شدند.

جهاد کشاورزی شهرستان های اردل و خانمیرزا همزمان با بارش باران و جاری شدن سیل در این شهرستان به حالت آماده باش درآمدند و مراحل پرونده سازی نقاط خسارت دیده برای انجام اقدامات بعدی انجام شده و درحال پیگیری است.. .


بازنشر از : مهر

جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

اردل

خسارات سیلاب