1401\05\22 16:57:03


اعضای هیئت رئیسه شورای شهر قروه انتخاب شدند

قروه- انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قروه پنج شنبه شب برگزار شد و عبدالله عبدالملکی برای سال دوم سکان دار این پارلمان محلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قروه پنج شنبه شب با حضور همه اعضای برگزار شد.

با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قروه «عبدالله عبدالملکی» برای سال دوم به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر شد. عبدالله عبدالملکی در رقابت با میلاد خالدیان برای ریاست شورای شهر با کسب شش رأی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر قروه انتخاب شد؛ در این رقابت میلاد خالدیان یک رأی را از آن خود کرد. جمیل میهمی در رقابت با یحیی رستمی با کسب چهار رأی، به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر قروه انتخاب شد و در این رقابت یحیی رستمی سه رأی را از آن خود کرد.

همچنین میلاد خالدیان به عنوان خزانه دار و رضا آئینی به عنوان منشی شورای اسلامی شهر در دومین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر قروه انتخاب شدند.. .


بازنشر از : مهر

شهرستان قروه

شورای شهر

جلسه شورای اداری