1401\05\22 16:54:03


افتتاح طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی جهرم

جهرم- چهار طرح در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان جهرم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه با حضور مسئولان محلی شهرستان جهرم، چهار طرح مرکز تحقیقات کشاورزی این شهرستان بهره برداری شد.

این طرح‌ها شامل گردوی پکان، نارنج، لیمو و نخیلات، بوده که با تلاش محققان بخش کشاورزی شهرستان جهرم به ثمر رسیده است. پورداود رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان جهرم در جریان این مراسم گفت: ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهرم کاملاً تغییر رویکرد داده و هدف آن، تولید نیست و فراروی ما، بازگشت به رسالات اصلی در این زمینه است. وی افزود: از این پس تلاش بر آن است تا با تجهیز علمی باغ و ایجاد نمایشگاه دائمی در مجموعه، تازه‌ترین یافته‌ها را در دسترس باغداران قرار داده و عموم مردم از دانشجویان دکتری گرفته تا دانش آموزان نیز بتوانند از امکانات موجود در جهت اجرای ایده‌های خلاقانه و تفریحات علمی خود استفاده کنند..

.


بازنشر از : مهر

جهرم

کشاورزی

محصولات کشاورزی