1401\12\28 06:47:19


ایده‌های نو در حوزه مردمی سازی دولت در خراسان جنوبی رقم زده شود

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در عرصه مردمی سازی دولت باید ایده‌های نو داشته باشیم، گفت: نباید تنها به دستورالعمل‌های رسیده از تهران اکتفا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در مراسم معارفه دستیار استاندار در امر مردمی سازی دولت در خراسان جنوبی اظهار کرد: خیلی از مسائل و موضوعات بر روی کاغذ بسیار زیبا و مطلوب است ولی در مرحله اجرا و میدان مشکلات آن نمایان می‌شود که به واقع یک تجربه است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بحث مردمی سازی دولت یک کار نو و جدید است، بیان کرد: باید از این ظرفیت به نفع مردم و استان خودمان به بهترین نحو استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه نباید تنها به دستورالعمل‌های رسیده از تهران اکتفا کنیم، یادآور شد: در کنار آن باید کارهای جدید و نو را رقم بزنیم. قناعت ادامه‌داد: از جمله ارتباطات مردمی می‌توان به دیدار و ارتباط با گروه‌های جهادی اشاره کرد که به صورت خودجوش زیر مجموعه بسیج سازندگی و سپاه و با هدایت آنان در حوزه محرومیت زدایی در روستاها فعالیت دارند.

وی بیان کرد: بحث ارتباط با گروه‌های جهادی اگر در حوزه دستیار متمرکز شود، امر بسیار مطلوبی خواهد بود. استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: استان‌های دیگر هم به تناسب ظرفیت‌های منطقه خود کارهای نو و جدیدی را در حوزه مردمی سازی رقم خواهند زد و ما در خراسان جنوبی نیز در عرصه مردمی سازی دولت باید ایده‌های نو داشته باشیم. قناعت با تأکید بر اینکه باید از افراط و تفریط‌ها پرهیز کنیم، یادآور شد: باید واقعیت‌ها و حتی چند قدم جلوتر از آن را دید.

در این مراسم جواد زراعت کار به عنوان دستیار استاندار در امر مردمی سازی دولت در خراسان جنوبی معرفی شد.. .


بازنشر از : مهر

استانداری خراسان جنوبی

بیرجند

جواد قناعت